DIABETES SUOMESSA

  • Suomessa on yli 350 000 diabetesta sairastavaa5, joiden lisäksi noin 150 000 sairastaa diabetesta tietämättään.3Suomesta puuttuu kattava maanlaajuinen diabetesrekisteri.
  • Diabetes on yksi nopeimmin yleistyneistä kansansairauksistamme. Sairastuneiden määrän ennustetaan jopa kaksinkertaistuvan seuraavan 10–15 vuoden aikana, jolloin Suomessa olisi vuonna 2025 yli miljoona sairastunutta.1
  • Keskeisiä syitä diabeteksen esiintyvyyden kasvulle ovat väestön lihominen ja ikääntyminen sekä eliniän pidentyminen. Osa kasvusta on seurausta paremmasta diagnostiikasta ja hoidon tehostumisesta.
  • Diabeteksen Käypä Hoito -suositus ei toteudu Suomessa kovin hyvin, sillä lähes puolet tyypin 2 diabetesta sairastavista ei tiedä sairastuneensa. Tyypin 2 diabetes on hoitamattomana vakava sairaus, joka voi johtaa merkittävästi elämänlaatua heikentäviin liitännäissairauksiin.
  • Erityisen suuri muutos on tapahtunut työikäisten diabetekseen sairastavuudessa. 25–64-vuotiaiden diabeteslääkkeiden erityiskorvausoikeuksien määrä on 2000-luvulla yli kaksinkertaistunut. Eläkeikäisten diabetesta sairastavien erityiskorvausoikeuksien määrä on lähes kolminkertaistunut.
  • Diabetekseen liittyviä kustannuksia on viimeksi selvitetty vuonna 2007, jolloin tarkasteltiin kustannusten kehitystä vuosina 1998–2007.4 Parhaillaan Tampereen yliopistossa käynnissä olevan päivitystutkimuksen tuloksia odotetaan loppuvuodesta 2016.
  • Diabeteksen hoitokustannusten osuus on 15 % Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista.1 Vuonna 2013 tämä vastasi lähes 2,8 miljardia euroa.2 Hoitokustannusten lisäksi diabeteksesta johtuva ennenaikainen eläköityminen ja sairauspoissaolot aiheuttavat vuosittain noin miljardin euron kustannukset. Diabeteksen hoito ilman lisäsairauksia maksaa vuodessa noin 1 300 euroa/henkilö. Kun diabetekseen liittyy lisäsairauksia, kustannukset nousevat noin 5 700 euroon.4
  • Diabeteksen alueellisessa esiintyvyydessä on melko suuria eroja. Kelan tilastoihin perustuen diabetesta esiintyy suhteessa väestömäärään eniten Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Selkeästi vähiten diabetesta on Ahvenanmaalla.
Käypä hoito -suositus
THL: Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2013 -tilastoraportti https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/sosiaali-ja-terveydenhuollon-talous/terveydenhuollon-menot-ja-rahoitus
Diabetesliitto: http://www.diabetes.fi/
Diabeteksen kustannukset Suomessa 1998−2007
Kela 2016

T2D-REMISISSIO-PALVELUSSA

88%
Vähentää tai pääsee kokonaan eroon insuliinista.
56%
HBA1C laskee alle diabeetikon tason
12%
Keskimääräinen painon aleneminen 10:ssä viikossa

Tiedot perustuvat JMIR Diabetes. 2017;2(1):e5 tutkimukseen

Kirjaudu palveluunUnohdin salasanan..

×